Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8692
Title: NIEKTÓRE MOMENTY DZIEJÓW SŁOWIAŃSZCZYZNY POŁABSKIEJ W IX - X W. W ŚWIETLE ELEMENTÓW ANALIZY OSADNICZEJ
Authors: Łosiński, Władysław
Issue Date: 1979
Publisher: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Citation: Slavia Antiqua, tom 26 (1979), s. 13-32.
URI: http://hdl.handle.net/10593/8692
ISSN: 0080-9993
Appears in Collections:Slavia Antiqua, tom 26 (1979)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_Wladyslaw_Losinski_Niektore_memomenty_dziejow_Slowianszczyzny_13-32.pdf981.82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.