Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8765
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMusiał-Karg, Magdalena-
dc.date.accessioned2013-12-05T11:54:09Z-
dc.date.available2013-12-05T11:54:09Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationPrzegląd Politologiczny, 2013, nr 3, s. 99-110.pl_PL
dc.identifier.issn1426-8876-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/8765-
dc.description.abstractInformation and Communication Technologies impact the democratic institutions and procedures to a great extent. One of examples of mechanisms affected by the use of ICT is so called election silence. The idea of election silence to provide voters with a peaceful, free from political agitation, conditions to consider and make final decision on elections. Despite the ban on campaigning during the election silence, many Internet users campaign for politicians or political parties, violating the existing law. The main aim of this article is to answer the questions about the ways of breaking the pre-election silence and about sense of this mechanism in the Internet age. The motivation to focus on this topic was the appearance of both: a large number of media reports on political agitation in the Internet and doubts about the continuing sense of functioning of the election silence.pl_PL
dc.description.abstractTechnologie komunikacyjne i informacyjne w znacznym stopniu wpływają na instytucje i procedury demokratyczne. Jednym z przykładów takiego wpływu ICT jest cisza wyborcza, która ma na celu umożliwić wyborcom spokojne i wolne agitacji politycznej warunki do podjęcia ostatecznej decyzji co do sposobu głosowania. Pomimo zakazu agitowania w czasie ciszy wyborczej wielu użytkowników Internetu prowadzi kampanię na rzecz konkretnych polityków czy ugrupowań politycznych, naruszając obowiązujące prawo. Głównym celem niniejszego tekstu jest odpowiedź na pytanie o sposoby naruszania ciszy wyborczej w Internecie oraz o zasadność funkcjonowania tego mechanizmu w dobie Internetu. Motywacją do skoncentrowania się na tym problemie było m.in. pojawienie się dużej liczby raportów na temat łamania ciszy wyborczej w Internecie, a w konsekwencji pojawienie się wielu wątpliwości co do utrzymania tego mechanizmu w demokracji.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl_PL
dc.subjectelection silencepl_PL
dc.subjectInternetpl_PL
dc.subjectagitationpl_PL
dc.subjectcampaignpl_PL
dc.subjectviolation of the election silencepl_PL
dc.subjectcisza wyborczapl_PL
dc.subjectagitacjapl_PL
dc.subjectkampaniapl_PL
dc.subjectnaruszenie ciszy wyborczejpl_PL
dc.titleThe Election Silence in contemporary democracies. Questions about the sense of election silence in the Age of Internetpl_PL
dc.title.alternativeCisza wyborcza we współczesnych demokracjach. Pytania o zasadność funkcjonowania ciszy wyborczej w dobie Internetupl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Przegląd Politologiczny, 2013, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
099-110.pdf92.57 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.