Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/897
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBludnik, Izabela-
dc.date.accessioned2011-02-14T08:31:33Z-
dc.date.available2011-02-14T08:31:33Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 3, s. 65-80.pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/897-
dc.description.abstractZgodnie z podejściem neokeynesowskim, w obliczu asymetrii informacji wszystkie dobra i podmioty muszą być traktowane identycznie. Prowadzi to do wystąpienia zjawiska negatywnej selekcji. Oferowaniu na rynku gorszej jakości oraz wypychaniu z niego jakości lepszej można zapobiec odpowiednimi ograniczeniami instytucjonalnymi oraz ilościowych. Ilustracją tej neokeynesowskiej teorii, sięgającej swymi korzeniami XVI-wiecznego prawa Kopernika-Greshama, może być sytuacja obserwowana na polskim rynku kredytów hipotecznych w latach 2007-2009. Globalny kryzys finansowy zwiększył ryzyko niewypłacalności polskich kredytobiorców hipotecznych. Aby zapobiec pogorszeniu jakości swych klientów, banki komercyjne wprowadziły ograniczenia cenowe i ilościowe dla wszystkich ubiegających się o środki na zakup nieruchomości. W rezultacie wiele potencjalnie uczciwych i wiarygodnych podmiotów zostało całkowicie wykluczonych z rynku kredytów hipotecznych.pl_PL
dc.description.abstractAccording to New Keynesian point of view, in the face of prevailing asymmetric information all goods and agents must be treated identically. This leads to an adverse selection. However, offering a worse quality in the market while crowding-out a better one might be prevented with the help of various institutional and quantity constraints. A situation in the Polish mortgage credit market observed in last three years may serve as an illustration of this New Keynesian theory rooted in the sixteenth-century idea known as the Kopernik-Gresham Law. The world economic crisis caused a higher risk of default among Polish mortgagers. In order to avoid a decline in their clients’ quality, commercial banks introduced price and quantity restrictions for all the agents applying for a mortgage credit. As a result, many potential honest and creditworthy borrowers have been excluded from the mortgage credit market.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectneokeynesizmpl_PL
dc.subjectNew Keynesianpl_PL
dc.subjectnegatywna selekcjapl_PL
dc.subjectadverse selectionpl_PL
dc.subjectrynek kredytowypl_PL
dc.subjectcredit marketpl_PL
dc.titleNEGATYWNA SELEKCJA NA POLSKIM RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W LATACH 2007-2009pl_PL
dc.title.alternativeADVERSE SELECTION IN THE POLISH MORTGAGE CREDIT MARKET BETWEEN 2007-2009pl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08. IZABELLA BLUDNIK RPEiS 3-2010.pdf90.42 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.