Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9008
Title: Jak dochodzi do wybuchu rewolucji?
Authors: Paprzycka, Katarzyna
Paprzycki, Marcin
Keywords: nie-Marksowski materializm hisstoryczny
nie-Ewangeliczny model człowieka
rewolucja
racjonalizacja
teoria atrybucji
non-Marxian historical materialism
non-Christian model of man
revolution
rationalization
attribution theory
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych
Citation: K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 77-84.
Series/Report no.: Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki;22
Abstract: Artykuł ten ukazuje mechanizm chroniący społeczeństwo przed popadnięciem w stan totalizacji. Zdaniem autorów nie-Ewangeliczny model człowieka nie jest odpowiedni w wyjaśnianiu nie-Marksowskiego materializmu historycznego, gdyż nie tłumaczy on, w jaki sposób możliwe są tzw. rewolucje drugiego rodzaju. W proponowanej korekcji nie-Ewangelicznego modelu człowieka wykorzystana została psychologiczna teoria atrybucji. Korekcja ta pozwala na eksplikację niektórych uwag Nowaka jak również zrozumienie, dlaczego to klasy pracujące a nie klasy intelektualistów są bardziej skłonne do angażowania się w rewolucje.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9008
ISBN: 978-83-62243-45-7
Appears in Collections:Artykuły naukowe (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K Paprzycka M Paprzycki Jak dochodzi do wybuchu rewolucji.pdf373.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.