Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9097
Title: Obraz struktury społecznej w Manusmryti. Próba analizy teoretycznej
Authors: Bręgiel-Benedyk, Marta
Keywords: nie-Marksowski materializm historyczny
struktura społeczna
społeczeństwo hinduskie
Manusmryti
non-Marxian historical materialism
social structure
Hindu society
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych
Citation: K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 291-319.
Series/Report no.: Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki;22
Abstract: W artykule tym przedstawiona została interpretacja struktury społecznej społeczeństwa hinduskiego ukazana w tekście Manusmryti. Do interpretacji autorka wykorzystuje aparaturę pojęciową nie-Marksowskiego materializmu historycznego. Treść oraz główne cechy traktatu zaprezentowane są we Wprowadzeniu. Kolejna część zawiera główne elementy rekonstrukcji. Są to: struktura społeczna w ramach nie-Marksowskiego materializmu historycznego oraz procedury deformacyjne (ze szczególnym uwzględnieniem form myślenia ideologicznego oraz utopijnego odnośnie społeczeństwa). Główna część artykułu stanowi rekonstrukcję podziałów klasowych zaprezentowanych w Manusmryti. Znajduje się tutaj także pogłębiony opis meta-doktrynalnej warstwy traktatu, stratyfikacja społeczna oraz relacje pomiędzy poszczególnymi częściami społeczeństwa. Na koniec autorka przedstawia konkluzje i hipotezy, a także sugestie do dalszych badań.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9097
ISBN: 978-83-62243-45-7
Appears in Collections:Artykuły naukowe (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M Bregiel_Benedyk Obraz struktury społecznej w Manusmryti_Próba analizy teoretycznej.pdf459.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.