Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9155
Title: Wymiana versus wpływ: przypadek idealizacji
Authors: Balzer, Wolfgang
Keywords: władza
wpływ
wymiana
idealizacja
power
influence
exchange
idealization
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych
Citation: K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 95-109.
Series/Report no.: Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki;22
Abstract: Związki pomiędzy ekonomiczną teorią równowagi a socjologiczną teorią instytucji badane są w ograniczonej formie, tzn. porównuje się główne składowe tych teorii zamiast pełnych formalnych modeli. W artykule pokazane jest, iż równowaga może być ujmowana jako graniczny przypadek teorii instytucji o symetrycznej relacji władzy. Ekonomiczna równowaga może więc zostać potraktowana jako idealizacja teorii instytucji. Prowizoryczna topologia ukazująca istotę granicy definiowana jest „wewnętrznie”, tj. poprzez odniesienie się jedynie do elementów występujących w modelu. Opisany jest także pokrótce metanaukowy status idealizacji.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9155
ISBN: 978-83-62243-45-7
Appears in Collections:Artykuły naukowe (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
W Balzer Wymiana versus wpływ_przypadek idealizacji.pdf441.08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.