Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9156
Title: Struktura klasowa społeczeństw hydraulicznych. Próba parafrazy teorii Karla Augusta Wittfogla w aparaturze pojęciowej nie-Marksowskiego materializmu historycznego
Authors: Zarębski, Tomasz
Keywords: agrarny despotyzm
społeczeństwo hydrauliczne
materializm geograficzny
struktura klasowa
realny socjalizm
nie-Marksowski materializm historyczny
agrarian despotism
hydraulic society
geographical materialism
class structure
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych
Citation: K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 207-221.
Series/Report no.: Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki;22
Abstract: Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji koncepcji agrarnego despotyzmu Karla Augusta Wittfogla. W pierwszej części przedstawione zostaną dwa zagadnienia: (i) hipoteza hydrauliczna oraz (ii) podziały klasowe w społeczeństwach hydraulicznych. W drugiej części idee Wittfogla zostaną sparafrazowane w świetle aparatury pojęciowej nie-Marksowskiego materializmu historycznego. Parafraza ta pozwala na rozjaśnienie problemu analogii pomiędzy strukturą klasową społeczeństw: hydraulicznego i socjalistycznego. W dalszej kolejności prowadzi ona do konkluzji, iż społeczeństwa analizowane przez Wittfogla nie podpadają pod model społeczeństw socjalistycznych w ramach nie-Marksowskiego materializmu historycznego. Stąd jego twierdzenie o “hydraulicznej” genezie realnego socjalizmu jest nieuzasadnione.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9156
ISBN: 978-83-62243-45-7
Appears in Collections:Artykuły naukowe (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T. Zarebski Struktura klasowa społeczeńswt hydrualicznych_Próba parafrazy teorii Karla Augusta Wittfogla w aparaturze pojęciowej nie_Marksowskiego materializmu historycznego.pdf396.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.