Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/924
Title: Japonia w życiu i w twórczości Amélie Nothomb
Other Titles: Japan in life and in work of Amélie Nothomb
Authors: Kowalski, Witold
Advisor: Malinowski, Wiesław. Promotor
Keywords: Japonia
Japan
autofikcja
autofiction
Nothomb
Issue Date: 3-Mar-2011
Abstract: Celem rozprawy jest przedstawienie wpływu Japonii na życie i twórczość współczesnej belgijskiej pisarki Amélie Nothomb. Urodzona w Japonii, cieszy się olbrzymią popularnością i jest jedną z ikon współczesnej literatury, do czego przyczyniły się z pewnością jej związki z Japonią. W rozprawie ukazana została specyfika pisarstwa Nothomb : styl, główne tematy, a także ulubiony gatunek literacki, lecz najważniejszym było określenie statusu Japonii w czterech autofikcyjnych powieściach Nothomb, w których opisuje swój pobyt w tym kraju : Métaphysique des tubes (Metafizyka rur), Biographie de la faim (Biografia głodu), Stupeur et tremblements (Z pokorą i uniżeniem) i Ni d’Ève, ni d’Adam (Ani z widzenia, ani ze słyszenia). Analiza wizji Japonii zaproponowanej przez Nothomb ukazuje niejednoznaczny i subiektywny portret Japonii, często zaskakująco stereotypowy, w którym podziw dla Kraju Wschodzącego Słońca łatwo zamienia się w rozczarowanie i niezrozumienie zasad i japońskiej mentalności. The aim of the thesis is to present the impact of Japan on the life and on the novels of the contemporary Belgian writer Amélie Nothomb. Born in Japan, she is a bestselling writer and she is in some way a cult figure in contemporary literature and Japan has certainly contributed to her success. The thesis presents the characteristics of Nothomb’s writing : her style, major themes and favorite genre, but the most important is the place of Japan in four novels of Amélie Nothomb which are autobiographical fictions and describe a periode when Nothomb lived in Japan. These novels are : Métaphysique des tubes (The Character of Rain), Biographie de la faim (The Life of Hunger), Stupeur et tremblements (Fear and Trembling) and Ni d’Ève, ni d’Adam (Tokyo Fiancée). The analysis of her images of the Land of the Rising Sun leads to show an ambiguous and subjective portrait of Japan, sometimes surprisingly stereotypical, where the admiration for Japan turns easily into a disappointment and the incomprehension of Japanese principles and mentality.
La thèse a pour objectif de montrer l’influence du Japon sur la vie et sur l’œuvre d’Amélie Nothomb, écrivain belge contemporain. Née au Japon, auteur de plusieurs best-sellers, elle est en quelque sorte une vedette de la littérature moderne et le Japon a certainement contribué à son succès littéraire. La thèse présente les traits caractéristiques de son œuvre : le style, la thématique et le genre préféré, mais le plus important était de préciser la place du Japon dans quatre récits autofictionnels de Nothomb où elle décrit son expérience japonaise : Métaphysique des tubes, Biographie de la faim, Stupeur et tremblements et Ni d’Ève, ni d’Adam. L’analyse des images du Japon proposées par Nothomb fait découvrir un portrait ambigu et subjectif du Japon, souvent étonnamment stéréotypé, où l’engouement pour le Pays du Soleil-Levant alterne avec la déception et l’ incompréhension des principes et de la mentalité japonais.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Romańskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/924
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LEJAPO~1.PDF
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.