Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/925
Title: Amerykański system wyborczy - czy w Polsce również się sprawdzi?
Other Titles: The American electoral system - whether in Poland, also will come true?
Authors: Heydrych, Jarosław
Keywords: wybory
elections
system wyborczy
electoral system
jednomandatowe okręgi wyborcze
single-mandate electoral district
Polska
Poland
USA
Issue Date: Aug-2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań
Citation: Prawo wyborcze i wybory - doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratycznych w Polsce, pod red. A. Stelmacha, 2010, ss. 257 - 271.
URI: http://hdl.handle.net/10593/925
ISBN: 978-83-60677-83-4
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaroslaw_Heydrych_Amerykanski_system_wyborczy_czy_w_Polsce_ro—wniez_sie_sprawdzi.pdf2.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.