Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/962
Title: Zderzenie cywilizacji – mit czy rzeczywistość!
Other Titles: The Clash of Civilizations – myth or reality!
Authors: Miłoszewska, Dorota
Keywords: cywilizacja
civilization
zderzenia zewnętrzne
external Clash
zderzenie wewnętrzne
internal clash
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Świat współczesny. Wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy Nowego Porządku Międzynarodowego, red. W. Malendowski, Poznań 2008, pp. 309-318.
Abstract: Artykuł analizuje koncepcję amerykańskiego politologa, która została przedstawiona w Jego książce: [Zderzenie Cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2003]. Autor twierdzi, iż w Nowym Porządku Świata dominować będą konflikty pomiędzy cywilizacjami, a także wewnątrz nich samych. Są to tzw. zderzenia zewnętrzne oraz wewnętrzne, które powodują spory, konflikty, a nawet wojny.
The article analyses conception of american political scientist, which was presented in His book: [The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Warsaw 2003]. Author claims, that conflicts in this Order will be predominate between civilizations, and also inside them. There are external and internal clashes, which cause disputes, conflicts, and even wars.
URI: http://hdl.handle.net/10593/962
ISBN: 9788360677339
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zderzenie cywilizacji.pdf189.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.