Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9707
Title: Sens predykcji w pedagogice zainteresowań
Authors: Klichowski, Michał
Keywords: zainteresowania
pedagogika
edukacja
pasja
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Świat małego dziecka, t. II, red. H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, K. Kuszak, Wydawnictwo Naukowe UAM: Poznań, s. 9-15
Series/Report no.: Psychologia i Pedagogika;200
Abstract: Współczesne badania wpisujące się w nurt pedagogiki zainteresowań bazują na empirycznych studiach prowadzonych w latach 50., 60. i 70. ubiegłego wieku, które nie poddawane były od tego okresu próbom replikacji. Analizy te ponadto dotyczą głównie treści zainteresowań uczniów – zupełnie pomijają ich rozwojowy aspekt. Jedyny (powstały w latach 50. XX wieku) teoretyczny model rozwoju zainteresowań oparty jest na pradeterministycznej interpretacji Arystotelesowskiej epigenezy – zakłada, iż rozwój zainteresowań polega na doskonaleniu się wrodzonych funkcji. Środowisku w tym modelu przypisuje się zaledwie rolę facylitującą, natomiast zainteresowania są stałe – doskonalą się w przebiegu życia i nie podlegają radykalnym metamorfozą. Tym samym model ten nadaje wcześnie diagnozowanym zainteresowaniom moc predykcyjną. W artykule przedstawiona jest próba empirycznej weryfikacji zasadności takiego modelu dynamiki zainteresowań.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9707
ISBN: 978-83-232-2637-6
ISSN: 0083-4254
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michał_Klichowski_Sens_predykcji_w_pedagogice_zainteresowań.pdf872.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.