Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9813
Title: Historia idei komunikacji: przesłanki do badań nad przekształceniami zbiorowych wyobrażeń o komunikacji
Authors: Wendland, Michał
Keywords: Collective Representations
Social Practicies
Communication History
Communication
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Citation: Wendland, M. (2013). Historia idei komunikacji: przesłanki do badań nad przekształceniami zbiorowych wyobrażeń o komunikacji. W: "Linga ac Communitas" 23/2013, ss. 41– 68.
Series/Report no.: Lingua ac Communitas;23
Abstract: Celem artykułu jest zaprezentowanie głównych problemów merytorycznych i metodologicznych związanych z historią komunikacji jako subdyscypliną komunikologii. W pierwszej części naszkicowany został proces kształtowania się historii komunikacji ze wskazaniem tych nurtów współczesnej humanistyki, które najsilniej wpłynęły na ten proces. Jednym z podstawowych zagadnień podejmowanych w artykule jest problem postulatu historyczności zjawisk (praktyk i działań) komunikacyjnych w opozycji do postulatów uniwersalistycznych (zagadnienie statusu metafory transmisji). Omówione są również trzy najważniejsze obszary historii komunikacji: historia praktyk komunikacyjnych, historia mediów (jako historią form i środków przekazu) oraz historia idei komunikacji, której przedmiotem są historyczne wyobrażenia zbiorowe o komunikacji. Te ostatnie ujmowane są jako pozostające w związku z innymi obszarami kultury.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9813
ISSN: 1230-3143
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Historia idei komunikacji- przesłanki do badań nad przekształceniami zbiorowych wyobrażeń o komunikacji.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons