Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9869
Title: Filozofia, polityka i dwa typy perswazji kulturowej
Authors: Kwiek, Marek
Keywords: zaangażowanie polityczne
filozofia
intelektualiści
francuski Hegel
francuski Nietzsche
Fryderyk Nietzsche
nietzscheanizm
francuski heglizm
G.W.F. Hegel
tekstualizm
wspólnotowość
obywatelskość
Issue Date: 2000
Citation: R. Liberkowski (red.), O sprawiedliwości. Poznań: Wyd. Naukowe IF UAM. 2000, s. 131-154.
Abstract: Pytanie o to, co filozof robi w kulturze nieodmiennie wiąże się z jednej strony z akceptowanym przez niego wizerunkiem siebie jako filozofa, z drugiej natomiast z zakładaną przezeń koncepcją perswazji kulturowej. W zależności od tego, jakie zadania i zobowiązania kulturowe, światopoglądowe, społeczne i polityczne bierze się na siebie (lub się ich nie bierze), w sposób mniej czy bardziej otwarty zakłada się pewną koncepcję swojego kulturowego istnienia. Otóż chciałbym tu pokazać, w jaki sposób odmienne koncepcje siebie jako filozofa zanurzonego w kulturze wpływają na wybór odmiennych środków i celów perswazji kulturowej. Chciałbym wyodrębnić dwie skrajne strategie filozoficzne, za którymi stoją dwie skrajne koncepcje miejsca filozofa w kulturze (a zwłaszcza w polityce) i dwie skrajne wersje jego stosunku do sfery, którą nazywam tutaj sferą obywatelskości. W skrócie: będę chciał tu pokazać dwie odmienne wersje filozofii, dwie odmienne postawy filozoficzne wobec świata społecznego i dwa typy perswazji filozoficznej: pierwsza z nich kieruje uwagę filozofa na tekst, a druga na wspólnotę. Jeden wątek nazywam więc tekstualnym (albo nietzscheańskim), a drugi wspólnotowym (albo heglowskim).
URI: http://hdl.handle.net/10593/9869
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_Dwa_typy.pdf319.82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons