Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9884
Title: Wpływ cukrzycy na rozwój i funkcjonowanie dziecka
Authors: Buchnat, Marzena
Keywords: cukrzyca
rozwój
dziecko
choroba przewlekła
Issue Date: 2006
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: W. Dykcik, A. Twardowski (red.), Poznańska Pedagogika Specjalna, Wydawnictwo Naukowe UAM: Ponań, 2006, s. 285-303.
Abstract: Choroba przewlekła, jaką jest cukrzyca, wpływa niekorzystnie na rozwój dziecka, powodując zmianę sposobu życia zarówno dla dziecka jak i jego rodziny. Jest źródłem wielu trudnych sytuacji, ponieważ wpływa na sposób funkcjonowania dziecka na różnych płaszczyznach. Jednak jak dalece choroba będzie zakłócać ten sposób funkcjonowania, zależy nie tylko od samej choroby, ale i od sposobu jej przyjęcia przez dziecko Cukrzyca szczególnie negatywne wpływa na kształtowanie się osobowości. Trzeba jednak pamiętać, iż sytuacja rodzinna, środowisko szkolne, medyczne, kontakty z rówieśnikami oraz aktywny udział dziecka w życiu społecznym, skoncentrowany na rozwoju własnych zasobów, może zminimalizować niekorzystne oddziaływanie choroby. Pozwalając dziecku w pełni ukształtować pozytywny obraz własnej osoby, która pomimo choroby będzie zdolna realizować swoje cele życiowe na równi ze zdrowymi rówieśnikami.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9884
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wpływ cukrzycy na na rozwój i funkcjonowanie dziecka.pdf213.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.