Profesor Krystyna Zamiara (1940-2012)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Abstract

Wspomnienie pośmiertne Profesor Krystyny Zamiary (1940-2012), podejmującej w ramach swojej aktywności badawczej wyjątkowo istotne zagadnienia z zakresu filozofii nauki, metodologii nauk humanistycznych, historii psychologii oraz filozofii i teorii kultury.

Description

Sponsor

Keywords

Krystyna Zamiara, wspomnienie

Citation

Studia Kulturoznawcze, 2012, nr 1(2), s. 201-205.

Seria

Studia Kulturoznawcze;

ISBN

ISSN

2084-2988

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego