Idirl Johna Yencha jako próba rozwinięcia języka uniwersalnego G.W. Leibniza

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Fundacji Humaniora

Title alternative

Abstract

The purpose of the article is to present John Yench’s apriori language as a continuation of Leibniz’s idea. Before I proceed to show the project of Inter-Disciplinary International Reference Language, I would like to discuss development of Gottfried Wilhelm Leibniz’s view on an artificial language. I will try to show the evolution of Leibniz’s universal language: from the ideal calculation to a tool which will formalize the whole human knowledge. Also, I will show Leibniz’s influence on further ideas of artificial language. I will compare his projects with Yench’s language – Idirl. Analysis of Idirl’s main assumptions will be useful to show the degree of continuation of Leibniz’s ideas in the apriori language of John Yench.

Description

Sponsor

Keywords

Leibniz, Philosophy of Language, Język uniwersalny, Idirl, John Yench, Wieża babel

Citation

Kul­czycki, E. (2009). Idirl Johna Yen­cha jako próba roz­wi­nię­cia języka uni­wer­sal­nego G.W. Leib­niza. w: Z. Droz­do­wicz (red.), Filo­zo­fia XVII wieku i jej kon­ty­nu­acje. Poznań: Wydaw­nic­two Fun­da­cji Humaniora.

ISBN

978-83-7589-020-4

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego