Batesonowskie pojęcie „metakomunikacji” w komunikologii historycznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi

Title alternative

Abstract

Celem niniejszego tekstu jest pokazanie, w jaki sposób Batesonowskie pojęcie „metakomunikacji” jest użytecznym punktem wyjścia do analiz prowadzonych nad sposobem uprawiania komunikologii historycznej . Podejmując się analiz z zakresu historii idei komunikacji oraz filozofii komunikacji, natrafiamy na istotny problem badawczy: w jaki sposób można analizować przeszłe sposoby myślenia i komunikowania o komunikacji, jeśli komunikacja jest nieustannym procesem odnoszącym się do samego siebie. Okazuje się, że metodologiczne wyzwanie stojące przed badaczami, którzy piszą historię komunikacji w ramach dyscypliny określanej mianem komunikologii historycznej, może być wsparte rozważaniami Gregorego Batesona na temat procesu metakomunikacji. Dlatego w dalszej części niniejszego tekstu pokazuję, w jaki sposób, korzystając z ustaleń Batesona, rozwijam pojęcie metakomunikacji i aplikuję na gruncie komunikologii historycznej. Myśl Batesona jest niezwykle użyteczna do rozważań metodologicznych i może stanowić punkt wyjścia do budowania nowych narzędzi filozoficznych służących analizowaniu zmian społecznych.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Kulczycki, E. (2016). Batesonowskie pojęcie „metakomunikacji” w komunikologii historycznej. W: Jaworska-Witkowska, M., Witkowski, L., Humanistyczne wyzwania ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce, Warszawa 2016, s.100 -112.

ISBN

978-83-64547-11-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego