‘New’ and ‘old’ wars - the changing dimensions of warfare

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

“Stare” i “nowe” wojny - zmieniający się charakter wojny

Abstract

The article aims to present the issue of ‘old’ versus ‘new’ wars in relation to their specific features. It focuses on the characteristics of both phenomena, as well as providing an analysis of the causes and sources of armed conflicts and their changing dimensions. Methods of waging war have changed along with the political, economic, social and technological developments which have been observed over the years. The very philosophy of war has undergone changes in a similar way. The article aims to identify the direction of changes in the dimensions of war. It also provides an insight into the privatization of warfare and the constantly growing importance of non-state actors in shaping the international order, and therefore their role in postmodern wars.
Artykuł ma na celu przedstawienie kwestii „starych” i „nowych” wojen w odniesieniu do ich specyficznych cech. Koncentruje się on na charakterystyce obu zjawisk, a także na analizie przyczyn i źródeł konfliktów zbrojnych oraz ich zmieniających się wymiarów. Metody prowadzenia wojny uległy prze-obrażeniu wraz z trwającym latami rozwojem politycznym, gospodarczym, społecznym i technologicznym. Sama filozofia wojny uległa zmianom w podobny sposób. Artykuł ma na celu określenie kierunku ewolucji wymiarów wojny. Dostarcza również analizę fenomenu, jakim jest prywatyzacja działań wojennych, a także zwraca uwagę na stale rosnące znaczenie podmiotów niepaństwowych w kształtowaniu porządku międzynarodowego, a tym samym ich rolę w postmodernistycznych wojnach.

Description

Sponsor

Keywords

war, conflict, state, use of force, crisis, privatization of war, wojna, konflikt, państwo, użycie siły, kryzys, prywatyzacja wojny

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 3, s. 199-216.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego