Konstytucja rzeczywista a konstytucja pisana w Polsce

Title alternative

Abstract

Monografia naukowa "Konstytucja rzeczywista a konstytucja pisana w Polsce", stanowi efekt wymiany doświadczeń w czasie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Konstytucja rzeczywista a konstytucja pisana w Polsce w latach 1918–1921 oraz 1989–1997", odbywającej się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 7 kwietnia 2022 r. Monografia "Konstytucja rzeczywista a konstytucja pisana w Polsce" wraz z Konferencją zostały zorganizowane w ramach projektu badawczego Rola procesów polityczno-społecznych w kształtowaniu ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej (program Diamentowy Grant – numer projektu DI2018 009248).

Description

Sponsor

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2019-2023, jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant”. Niniejsza monografia wydana została w ramach projektu badawczego „Rola procesów polityczno-społecznych w kształtowaniu ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach programu „Diamentowy Grant” (numer projektu DI2018 009248).

Keywords

Konstytucja rzeczywista, Konstytucja pisana, Procesy polityczno-społeczne w Polsce, Konstytucja marcowa, Konstytucja RP z 1997 roku

Citation

ISBN

9788367153270
9788367153300

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego