Odpowiedzialność Skarbu Państwa za niewydanie orzeczenia w uzasadnionym terminie – przewlekłość postępowania sądowego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Liability of the State Treasury for not issuing a judgment within a restricted time period – lengthiness of judicial proceedings

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2011, nr 1, s. 151-160

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego