Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu – National- -Louis University w Nowym Sączu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Electronic resource management supporting system at the Wyższa Szkoła Biznesu – National--Louis University library in Nowy Sącz

Abstract

W artykule przedstawiono kilka aspektów związanych z gromadzeniem zbiorów w bibliotece uczelni wyższej oraz zaprezentowano elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami informacyjnymi w bibliotece uczelni niepublicznej. Zaprojektowany i wdrożony system nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z gromadzeniem zasobów, ale umożliwia sprawniejsze i efektywniejsze zarządzanie zasobami informacyjnymi oraz racjonalne dopasowanie zbiorów dydaktycznych do potrzeb studentów.
The article discusses several aspects related to library acquisition in a library of an institution of higher learning and presents an electronic system supporting information resources management in a non-public university. Apparently, the designed and implemented system does not solve all problems related to resource acquisition, but enables a more effective management of information resources and efficient adjustment of didactic resources to the needs of students.

Description

Sponsor

Keywords

biblioteki uczelni niepublicznych, libraries of non-public institutions of higher learning, gromadzenie zbiorów, resource acquisition, zarządzanie, management

Citation

Biblioteka, 2010, nr 14 (23), str. 269-284

Seria

ISBN

ISSN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego