Cykl życia produktu. Analiza koncepcji na przykładzie marki Star Wars

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Fundacja Pro Scientia Publica

Title alternative

The product's life cycle. An analysis of the concept shown on the example of Star Wars brand

Abstract

Celem artykułu jest skonfrontowanie koncepcji życia produktu ze strategią marketingową marki Star Wars. Tezę opracowania stanowi stwierdzenie, iż produkty marki Star Wars są dystrybuowane według starannie opracowanej strategii ukierunkowanej na konkretną grupę docelową i nastawioną na relatywnie wysokie zyski. Artykuł podzielono na trzy części. W pierwszej części artykułu przedstawiono uwarunkowania teoretyczne koncepcji życia produktu, wyszczególniono jej poszczególny fazy i zasadnicze cechy. W części drugiej scharakteryzowano założenia polityki sprzedażowej korporacji. W oparciu o dane z Nash Information Services analizowano szeroką gamę produktów, ich czas pojawiania się na rynku, grupę docelową oraz zyski ze sprzedaży. W ostatniej części opracowania przedstawiono wnioski. Po pierwsze stwierdzono, że główną grupę docelową sprzedawanych produktów stanowią młodzi ludzie i dzieci. Po drugie wskazano, iż produkty marki Star Wars zmierzają w kierunku homogenizacji kultury masowej.

Description

Sponsor

Keywords

cykl życia produktu, wizerunek marki, strategia marketingowa, dywersyfikacja produktu, polityka sprzedaży, Star Wars, Lucasfilm, The Walt Disney Company

Citation

Ogrody Nauk i Sztuk 2016 (6), pp. 329-338.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego