Land prices as an indicator of the recreational services of ecosystems

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko

Title alternative

Cena gruntu jako wskaźnik wartości świadczeń rekreacyjnych ekosystemów

Abstract

Poza produkcją roślinną i zwierzęcą, tereny rolne dostarczają szeregu różnych świadczeń ekosystemowych. Jednymi z nich są świadczenia rekreacyjne i estetyczne. Do takich świadczeń na przykład należy możliwość spacerowania wzdłuż brzegów jezior lub podziwiania krajobrazu z punktu widokowego. Właściciele gruntów dostrzegają część z tych świadczeń i kapitalizują je w cenach transakcyjnych sprzedawanych działek. Niniejsze badania pokazują zmienność cen działek w zależności od odległości do atrakcyjnych miejsc wypoczynku, biorąc jednocześnie pod uwagę warunki techniczne położenia działki takie, jak obecność mediów, usytuowanie działki względem dróg i zabudowy, wielkość działki czy też decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia budowy. Przeanalizowano położenie 445 działek rolnych zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego, które zostały sprzedane pomiędzy 01.01.2011 a 08.05.2012 r. Spośród czynników przyrodniczych mających wpływ na walory turystyczne danego obszaru największy wpływ na cenę działki okazała się mieć odległość od terenów zieleni urządzonej oraz stref brzegowych wykorzystywanych na potrzeby turystyki pieszej i rowerowej. Promień oddziaływania tych terenów to odpowiednio 3 i 2 km, a wartość metra kwadratowego działki maleje wraz z oddalaniem się od tych miejsc odpowiednio o 17 i 10 PLN na każde 1000 m.

Description

Sponsor

Keywords

recreational ecosystem services, arable land, land prices, Hedonic Pricing Method, Poznań Agglomeration

Citation

Ekonomia i Środowisko, 2 (42), 2012, pp. 167-175

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego