Rzeźba w perspektywie egzystencjalno hermeneutycznej nauki o sztuce. Studium teoretyczno-analityczne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Sculpture in perspective of existential-hermeneutic study of art. Theoretical and analytical study

Abstract

Praca skupia się na sformułowaniu podstawowych kategorii analitycznych rzeźby w ujęciu egzystencjalno-hermeneutycznej nauki o sztuce. Na podstawie wypracowanych kategorii autor przeprowadza analizy reprezentatywnych rzeźb wybranych epok artystycznych.
The work focuses on the formulation of the basic analytical categories of sculpture in terms of the existential-hermeneutic study of art. Based on the developed categories, the author analyzes representative sculptures of selected artistic epochs.

Description

Wydział Nauk o Sztuce

Sponsor

Keywords

rzeźba, sculpture, hermeneutyka, hermeneutic, egzystencjalna, existential, sztuka, art

Citation

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego