Od uwikłania w uzależnienie od alkoholu do ustawicznego zdrowienia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

W artykule omówiono kwestię wychodzenia z uzależnienia od alkoholu postrzeganego jako sytuacja trudna. Pokonanie uzależnienia jest procesem przebiegającym stopniowo i etapami. To nie jest ono wolne od trudności i wyzwań napotykanych przez ludzi uzależnionych od alkoholu, którzy autentycznie angażują się w proces terapii i autentyczną pracę nad sobą.
The article discusses the issue of recovery from alcoholism perceived as a difficult situation. Overcoming addiction is a process carried out in stages and gradually. It isn’t free of difficulties and challenges encountered by addicted to alcohol people who engage in therapy, and include authentic working on ourselves.

Description

Sponsor

Keywords

zdrowienie, uzaleznienie od alkoholu, terapia, recovery, alcohol addition, addiction therapy

Citation

(w:) H. Karaszewska, E. Silecka-Marek (red.), Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 19-36.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego