Model dziennikarstwa zorientowany na obywateli w perspektywie paradygmatu społecznej odpowiedzialności mediów. Przykład prasy w Polsce

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

dziennikarstwo, modele dziennikarskie, prasa w Polsce, społeczna odpowiedzialność mediów

Citation

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2(32) 2016, pp. 167-185.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego