ENP as an External Border Policy: Textual Analysis

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Europejska Polityka Sąsiedztwa jako polityka granic zewnętrznych: analiza tekstowa

Abstract

The paper considers the European Neighbourhood Policy (ENP) as a byproduct of the EU’s external governance. It identifies the vital role of external borders in the integration processes of the European Union (EU). The paper analyzes the border component of the ENP’s key documents and respective communications covering the period from 2003 to 2017. The ENP texts recognize external borders as zones of contact and dynamic collaboration. The documents reveal the imperialistic incentives of the EU and identify the management of external borders as a matter of joint responsibilities among the Union and partners.
W artykule przedstawiono Europejską Politykę Sąsiedztwa (EPS) jako produkt uboczny zewnętrznego zarządzania Unii Europejskiej. Uznaje ona kluczową rolę granic zewnętrznych w procesie integracji UE. W artykule przeanalizowano komponent graniczny kluczowych dokumentów EPS i odpowiednie komunikaty dotyczące okresu od 2003 do 2017 r. Teksty dotyczące EPS uznają granice zewnętrzne za strefę kontaktu i dynamicznej współpracy. Dokumenty ujawniają imperialistyczne tendencje UE i uznają zarządzanie granicami zewnętrznymi za kwestię wspólnej odpowiedzialności ponoszonej przez Unię i jej partnerów.

Description

Sponsor

Keywords

European Neighbourhood Policy (ENP), border politics, external governance, Europeanization, Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS), polityka graniczna, zarządzanie zewnętrzne, europeizacja

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 4, s. 105-117.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego