PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2000

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Regionalne aspekty rozwoju turystyki, pod red. Grzegorza Gołembskiego, PWN, Warszawa-Poznań 1999, ss. 206.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 62, 2000, z. 1, s. 208-210

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego