Social Security as a Factor Contributing to the Evolution of the Political System in Poland after the Parliamentary Elections of 2015

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Bezpieczeństwo społeczne jako czynnik ewolucji systemu politycznego w Polsce po wyborach parlamentarnych w 2015 rok

Abstract

The role and scope of the state’s activities in the field of social security are quite often problematic. This is related both to the attitude of citizens and to the use of social slogans, particularly in election campaigns. One could say that the electoral struggle is a kind of race, in which the winner is the politician or party whose promises are best suited to their voters. In order to address social security, politicians manipulate economic data. But above all, the influence of electoral promises (usually narrowed down to matters of welfare) on the evolution of the political system is not considered, despite the fact that this influence is considerable and very often neglected, as exemplified by the situation in the Republic of Poland after 2015.
W debacie publicznej dość często występującym problemem jest rola i zakres działań państwa w obszarze bezpieczeństwa społecznego. Związane to jest zarówno z postawą obywateli, jak i wykorzystywaniem haseł społecznych, szczególnie w kampaniach wyborczych. Można wręcz powiedzieć, że w trakcie walki wyborczej następuje pewnego rodzaju wyścig polegający na tym, które obietnice socjalne trafią do przekonania wyborców, dzięki czemu polityk/partia polityczna osiągnie sukces wyborczy. Tym samym, odwołując się do hasła bezpieczeństwa społecznego, manipuluje się danymi ekonomicznymi, ale przede wszystkim pozostawia się poza sferą refleksji wpływ obietnic wyborczych ze sfery społecznej (zazwyczaj zawężanej do socjalnej) na ewolucję systemu politycznego. Niewątpliwie jest on znaczny i bardzo często lekceważony, czego przykładem może być Rzeczpospolita Polska po 2015 roku.

Description

Sponsor

Keywords

social security, political system, election, parliament, Poland, polityka społeczna, system polityczny, wybory, parlament, Polska

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 4, s. 79-93.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego