Obraz struktury społecznej w Manusmryti. Próba analizy teoretycznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych

Title alternative

Abstract

W artykule tym przedstawiona została interpretacja struktury społecznej społeczeństwa hinduskiego ukazana w tekście Manusmryti. Do interpretacji autorka wykorzystuje aparaturę pojęciową nie-Marksowskiego materializmu historycznego. Treść oraz główne cechy traktatu zaprezentowane są we Wprowadzeniu. Kolejna część zawiera główne elementy rekonstrukcji. Są to: struktura społeczna w ramach nie-Marksowskiego materializmu historycznego oraz procedury deformacyjne (ze szczególnym uwzględnieniem form myślenia ideologicznego oraz utopijnego odnośnie społeczeństwa). Główna część artykułu stanowi rekonstrukcję podziałów klasowych zaprezentowanych w Manusmryti. Znajduje się tutaj także pogłębiony opis meta-doktrynalnej warstwy traktatu, stratyfikacja społeczna oraz relacje pomiędzy poszczególnymi częściami społeczeństwa. Na koniec autorka przedstawia konkluzje i hipotezy, a także sugestie do dalszych badań.

Description

Sponsor

Keywords

nie-Marksowski materializm historyczny, struktura społeczna, społeczeństwo hinduskie, Manusmryti, non-Marxian historical materialism, social structure, Hindu society

Citation

K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 291-319.

ISBN

978-83-62243-45-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego