Formulaic Diction and Versification in the Mahābhārata

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Książka zawiera pierwszy opis języka formularnego w eposie sanskryckim pt. „Mahābhārata”, który bazuje na analizie komputerowej całego tekstu o objętości ok. 1 mln jednostek leksykalnych. Przedstawione zostają zarówno bazy danych skonstruowane przez autora, jak i narzędzia analizy i wizualizacji, które zostały stworzone w celu jak najdokładniejszego uwzględnienia właściwości metrycznych. Analiza języka formularnego przebiega w pierwszym kroku systematycznie od najdłuższych do najkrótszych powtarzających się elementów struktury powierzchniowej, w drugim kroku zaś podjęto próbę zidentyfikowania różnego typu ram formularnych o bardziej abstrakcyjnym charakterze. Myśl przewodnia pracy zakłada, że regularności metryczne nie są traktowane jako dodatkowe, wtórne właściwości materiału językowego, lecz jako integralna część „sanskrytu epickiego”.
The present study consists of a computer-based description and analysis of the formulaic language in the Sanskrit epic Mahābhārata. For this purpose several databases were constructed and explored with the help of specially designed software tools. In the first part, all repeated multi-word elements of the surface structure are analysed systematically, from the longest to the shortest ones; in the second part more abstract formulaic structures are identified and discussed. The approach followed is based on the presupposition that metrical patterns are not an additional, secondary feature of the language of the Mahabharata, but should be regarded as an integral part of Epic Sanskrit.

Description

Sponsor

Keywords

język formularny, sanskryt epicki, Mahābhārata

Citation

Sellmer S., Formulaic Diction and Versification in the Mahābhārata. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, s. 260.

ISBN

978-83-232-2946-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego