Halina Kołodziejczyk, Aneta Głowacka, Katalogowanie książek w bibliotece szkolnej: poradnik metodyczny dla nauczycieli bibliotekarzy, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Lublin 2007, s. 103

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Biblioteka nr 12 (21), 2008, s. 241-242.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego