Wykorzystanie ścieżki proporcjonalnego rozwoju w badaniach społecznych

Loading...
Thumbnail Image

Date

1982

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Application of Proportional Developement Path in Social Studies

Abstract

The article is an attempt of application of proportional development path structure to social studies. The author describes the path structure on the basis of social infrastructure distinguishing its three subsystems, i.e. health service, education and culture. The construction of proportional development path is accomplished in two stages. The first stage encompasses indication of such individual development pattern for 49 voivodships of Poland which leads to reaching internal equilibrium by each of the three subsystems. The second stage leads to the study objects equilibrium in a scope of integrated system of social infrastructure.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 44, 1982, z. 3, s. 191-205

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego