Chrystus przyczyną naszego zmartwychwstania. Jean-Pierre Torrell komentuje św. Tomasza z Akwinu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

Title alternative

Christ is the Cause of our Resurrection. Jean-Pierre Torrell Comments on St. Thomas Aquinas

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, zmartwychwstanie, eschatologia, Jean -Pierre Torrell

Citation

Ferdek B., Szukalski W., red., Chrystus Paschy, Seria: Colloquia Disputationes 28, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny, 2014 s. 105-119.

ISBN

978-83-63266-67-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego