Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku Milejowice 19, gm. Żórawina, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego

Title alternative

Results of Rescue Excavations in the Milejowice Site 19, Wrocław District, Lower Silesia Province

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Iron Age Archaeology, settlement patterns, Hallstatt culture

Citation

Raport 2001-2002. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2001-2002 (ed. Z. Bukowski), Warszawa: Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, pp. 216-233, 333-346.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego