Wstęp. Obóz-Muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TAiWPN UNIVERSITAS

Title alternative

Abstract

Książka stanowi zbiór artykułów poświęconych zagadnieniu kształtowania pamięci zbiorowej o wydarzeniach traumatycznych. W centrum uwagi zbioru znajdują się muzea i miejsca pamięci i ich rola w reprezentowaniu trudnej historii. Zagadnienie to podejmowane jest zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i w ramach studiów przypadków poświęconych różnym miejscom pamięci. To drugie podejście reprezentowane jest zarówno przez próby analizy podejmowane z perspektywy badacza - niejako z zewnątrz oraz z perspektywy pracownika miejsca pamięci - a więc od wewnątrz. Ta różnorodność stanowi o unikalnej wartości tomu, w którym zarówno akademicy jak i kuratorzy wystaw i pracownicy merytoryczni muzeów podejmują dyskusję nad wyzwaniami, wobec których stoją współczesne muzea martyrologiczne i miejsca pamięci.

Description

Sponsor

Muzeum Stutthof

Keywords

trauma, wystawiennictwo, sztuka w miejscu pamięci, edukacja muzealna

Citation

Obóz-Muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie. Pod red. Małgorzaty Fabiszak i Marcina Owsińskiego. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, 2013

ISBN

97883-242-2361-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego