Odbezpieczyć teologię albo dać jej zginąć. Uwagi o esejach Jacoba Taubesa

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM

Title alternative

To release the safety catch of theology or to let it perish. Notes about Jacob Taubes’ essays

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Jacob Taubes, Hannah Arendt, Hans Jonas, Hans Blumenberg, Karol Marks, teologia polityczna, gnoza, kapitalizm, apokalipsa

Citation

Praktyka Teoretyczna 2013, nr 8, s. 333-345

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego