Praktyki komunikacyjne jako praktyki społeczne w ujęciu historycznym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Uniwersyteckie UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

historia idei komunikacji, komunikacja

Citation

Wendland, M. (2015). Praktyki komunikacyjne jako praktyki społeczne w ujęciu historycznym. W: Wendland, M. (red.). Historia idei komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 95-115.

ISBN

978-83-232-2888-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego