Zjednoczenie dwóch tradycji w jednej wierze według teologicznej interpretacji Hipategb Pocieja The Unity of Two Traditions in One Faith in the Theological Interpretation of Hipacy Pociej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Poznańskie Studia Teologiczne, T. 18, 2005, s. 111-124

Seria

ISBN

ISSN

0209-3472

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego