WPŁYW KODYFIKACJI PRAWA CYWILNEGO NA POZIOM KULTURY PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTW

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

IMPACT OF THE CODIFICATION OF CIVIL LAW ON THE LEGAL CULTURE OF SOCIETIES

Abstract

Artykuł przedstawia wpływ kodyfikacji prawa cywilnego na poziom kultury prawnej. Pokazuje ten wpływ w wielu wymiarach (aspektach), tj. unifikowanie prawa cywilnego w państwach, roli wybitnych jednostek (prawników w pracach nad kodeksami) i wpływie prawa rzymskiego na ich treść. Prezentuje ważne spory toczone nad kodeksami i wreszcie charakter języka prawnego używanego przez kodyfikatorów.
*The paper shows how the codification of civil law influences the level of legal culture in societies. This influence has many different aspects, such as, inter alia, the unification of civil law in individual states, the role of eminent lawyers in the codification works, or the influence of Roman law on the content of the civil law provisions. Further, the paper presents the main disputes over codifications of law and the language of law that the codifiers use in their work. 20

Description

Sponsor

Keywords

Kodyfikacja, Codification, Kultura prawna, Legal culture

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 1, s. 151-156

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego