Demanding the Impossible: the Precariat, Social Outrage and Anti-austerity Movements

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Żądanie niemożliwego: prekariat, oburzenie i ruchy społeczne przeciw polityce cięć wydatków publicznych

Abstract

The article analyses major legacies of anti-austerity movements since 2011: Indignados/as and Occupy Wall Street (known also as the movements of the precariat). Based on the author’s research developed in her book: The precariat and the process of precarisation of labour - new directions of global socio-economic changes (original title: Prekariat i proces prekaryzacji pracy – nowe kierunki zmian społeczno ekonomicznych w świecie), the article summarises the most significant outcomes of these movements’ activities and demands, in four primary dimensions: identity, social awareness, organisation and politics. The author also answers the question of whether, in the course of anti-austerity movements’ activities, a new social group – the precariat – gained political subjectivity.
Artykuł ten jest analizą głównych efektów działań ruchów społecznych, występujących przeciw wprowadzaniu polityki cięć wydatków publicznych (austerity policy), powstałych w 2011 roku: Indignados/as i Occupy Wall Street, zwanych także ruchami prekariatu. Na podstawie badań autorki opracowanych szerzej w książce: Prekariat i proces prekaryzacji pracy – nowe kierunki zmian społeczno ekonomicznych w świecie, w artykule podsumowano najważniejsze rezultaty działań i postulatów tych ruchów w czterech podstawowych wymiarach: tożsamości, świadomości społecznej, organizacji i w wymiarze politycznym. Autorka odpowiada również na pytanie, czy w toku tych działań nowa grupa społeczna – prekariat – uzyskała podmiotowość polityczną.

Description

Sponsor

Keywords

the precariat, austerity, anti-austerity movements, social movements, economic crisis of 2008, Indignados/as, Occupy Wall Street, prekariat, polityka cięć wydatków publicznych, ruchy społeczne, kryzys ekonomiczny z 2008 roku, Indignados/as, Occupy Wall Street

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4, 2020, ss. 59-76.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego