The Morphology of Right Populism in the US and in the EU

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Morfologia prawicowego populizmu w USA i Unii Europejskiej

Abstract

Right populism in the United States and in the European Union is one of the leading trends in their political reality. That is why we need to structurize our understanding of this phenomenon by listing its main indicators and by explaining its causal background. What seems to belong to the leading determinants of the phenomenon is: the hostility toward immigration, the perception of multinational companies as a threat to local labor markets, a postulate to reduce bureaucracy, anti-elitism, another understanding of international politics combined with a new opening in the relations with Russia. Various right populist movements result from several determinants such as a significant increase of immigration in Europe, the growth of national debt, expanding bureaucracy, growing importance of international corporations, a flood of terrorist attacks or negative demographic tendencies. The ideology of right populism can be referred.
Prawicowy populizm w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej jest jednym z wiodących trendów ich politycznej rzeczywistości. Stąd istnieje konieczność ustrukturyzowania wiedzy na temat tego zjawiska poprzez wyszczególnienie jego głównych wskaźników i wyjaśnienie ich przyczyn. Do głównych jego determinant należą wrogość wobec imigracji, postrzeganie wielonarodowych firm jako zagrożenie dla lokalnych rynków pracy, postulat redukcji biurokracji, antyelitaryzm, odmienne rozumienie polityki międzynarodowej połączone z nowym otwarciem w stosunkach z Rosją. Różnorakie ruchy populistyczne wynikają z kilku czynników, takich jak znaczny wzrost imigracji w Europie, narastanie długu publicznego, wszechogarniająca biurokracja, poważne znaczenie międzynarodowych korporacji, powódź ataków terrorystycznych lub negatywne tendencje demograficzne. Ideologię właściwego populizmu można odnieść do dwóch różnych tradycji: do indywidualistycznego libertarianizmu (który częściowo determinuje ideologię Tea Party i niektórych innych ruchów amerykańskich) oraz do prawicowego, kolektywistycznego, plemiennego tradycjonalizmu, bardziej powszechnego na Starym Kontynencie.

Description

Sponsor

Keywords

US, United States, EU, Europe, Union, USA Unia, Europa, prawica, Stany Zjednoczone, Unia, Europa, populizm, altright, Brexit

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 4, s. 59-78.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego