The personalisation of politics at the local level in Poland and selected Central and Eastern European states: a contribution to the research

Title alternative

Personalizacja polityki na poziomie lokalnym w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej: wkład w badania

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Europa Środkowo Wschodnia, Central and Eastern Europe, badania, research

Citation

Politics in Central Europe 2015, vol. 11 (2), pp. 31-42.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego