Protetyka słuchu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Hearing healthcare profession

Abstract

Monografia stanowi kompendium wiedzy z całego zakresu protetyki słuchu, zawiera wybrane zagadnienia z fizjologii i patologii słuchu, foniatrii oraz logopedii, modele psychoakustyczne percepcji słuchu, podstawy percepcji monauralnej i binauralnej, zrozumiałość mowy na tle procesów kognitywnych, wpływ hałasu na organizm ludzki, problemy orzecznictwa przy uszkodzeniach słuchu, psychospołeczne problemy osób z ubytkami słuchu, ochronniki słuchu. W pracy omówiono także wybrane metody subiektywnych i obiektywnych badań słuchu, audiometrii mowy, audiometrii dziecięcej, otoemisji akustycznej, problematykę szumów usznych. Bardzo dużo miejsca poświęcono układom korygującym niedosłuch – aparatom słuchowym i implantom. W kolejności zaprezentowano: współczesne rozwiązania technologiczne w aparatach słuchowych i układy współpracujące z nimi, elementy otoplastyki i miernictwa aparatów słuchowych, reguły ich dopasowania i wyboru, również u niemowląt i dzieci, tzw. dopasowanie otwarte. Opisano implanty ślimakowe, hybrydowe, pniowe, ucha środkowego, kostne oraz zasady programowania procesorów w implantach. Zamieszczono rozważania dotyczące treningu słuchowego, oceny skuteczności dopasowania pomocy słuchowej, standardów obsługi i komunikacji z pacjentem, zasad serwisowania i diagnozowania aparatów słuchowych w punkcie protetycznym, zasad prowadzenia punktu protetycznego, przyszłego rozwoju protetyki słuchu. Publikacja skierowana jest zarówno do studentów protetyki słuchu i ochrony przed hałasem, uczniów dwuletnich szkół policealnych z zakresu protetyki słuchu, pracowników punktów protetyki słuchu w Polsce, jak i lekarzy – laryngologów, foniatrów, audiologów, orzekających niedosłuch.
This book presents a range of issues related to the physiology and pathology of the hearing organ as well as the procedures for testing hearing by using subjective and objective methods. In particular, it deals with topics relating to the perception of the speech signal and the rehabilitation of people suffering from hearing deficiencies by using hearing aids and cochlear implants. The book discusses in detail certain aspects of selecting and fitting the appropriate hearing aids, depending on specific types of hearing disorders and by taking into account the latest developments in digital and computer technology. Modern assistive hearing devices which are based on wireless technologies are presented here. This monograph is mainly aimed at students who have chosen hearing healthcare profession as their area of specialization at the BA and MA levels, whereas certain passages of the book are also directed at students of post-secondary vocational schools which offer education in this field. The book should also be of interest to all those practitioners, including doctors, who act to the benefit of people who are hard of hearing.

Description

Sponsor

Keywords

protetyka słuchu, fizjologia słuchu, patologia słuchu, foniatria, logopedia, wpływ hałasu na człowieka, aparat słuchowy

Citation

Hojan E., red. nauk., Protetyka słuchu. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014, s. 856.

ISBN

978-83-232-2748-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego