The Romanian Filmmaker’s Union. Between Ambiguous Past and Uncertain Future

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-06

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi

Title alternative

Stowarzyszenie filmowców rumuńskich. Pomiędzy dwuznaczną przeszłością a niepewną przyszłością

Abstract

The Romanian Filmmakers’ Union is one of today’s largest cinematographic professional organisations inherited from the Communist past. This study looks at this specific form of institutionalising the activity of Romanian filmmakers from the perspective of its intermediary role between Party directives and divergent personal interests. The collapse of the regime made visible explosive tensions generated by this ambivalent institutional identity. It is therefore interesting to examine the consequences this organisation had on filmmakers’ status before and in the aftermath of the regime change. By using ethnographic methods, the article contributes to an understanding of the role the Union played in reconfiguring the professional community after 1989, especially after the coming of age of a generation of filmmakers who created new professional worlds that challenged the idea of ‘creative collectivity’.
Stowarzyszenie filmowców rumuńskich to jedna z największych profesjonalnych organizacji kinematograficznych odziedziczonych po komunistycznej przeszłości. Artykuł ten przygląda się tej specyficznej formie zinstytucjonalizowania działalności rumuńskich filmowców z perspektywy jej roli jako pośrednika pomiędzy dyrektywami partii a różnymi interesami osobistymi. Upadek reżimu unaocznił silne napięcia generowane przez tę ambiwalentną tożsamość instytucji. Dlatego też interesujące jest przyjrzenie się konsekwencjom, jakie organizacja wywarła na status poszczególnych filmowców przed i po zmianie ustroju. Stosując metody etnograficzne, artykuł wnosi wkład w rozumienie roli, jaką Stowarzyszenie odegrało w rekonfiguracji środowiska profesjonalnego po 1989 roku, szczególnie zaś po nadejściu pokolenia twórców, którzy wytworzyli nowe uniwersum profesjonalistów, podważające ideę „twórczej kolektywności”.

Description

Alina Popescu, Universite Paris Ouest Nanterre La Defense, Stowarzyszenie filmowców rumuńskich. Pomiędzy dwuznaczną przeszłością a niepewną przyszłością, The Romanian Filmmaker’s Union. Between Ambiguous Past and Uncertain Future, „Images” 2012, vol. XI: (Re)imagining the Past, red. A. Mrozewicz i J. Czaja, nr 20, s. 93-98., ISSN 1731-450x, język: angielski

Sponsor

Keywords

Filmmaker's Union, Romania, communism, 1989, Romanian New Wave, ethnography, professional identity, Stowarzyszenie filmowców, Rumunia, komunizm, rumuńska nowa fala, etnografia, tożsamość zawodowa

Citation

Images, nr 19-20, 2012, s. 93-98

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego