Podział pożytków przy zmianie osób do ich poboru uprawnionych według polskiego projektu prawa rzeczowego

Loading...
Thumbnail Image
Date
1938
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydział Prawa i Administracji UAM
Title alternative
Abstract
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 18, 1938, z. 4, s. 374*-392*
DOI
Alternative location
Creative Commons License