Metoda analizy konwersacyjnej w badaniu samodzielności komunikacyjnej w języku obcym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytet AUM w Poznaniu

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

analiza konwersacyjna, dydaktyka języka angielskiego jako JO, samodzielność komunikacyjna, kompetencja komunikacyjna w JO

Citation

Autonomia w nauce języka obcego, red. M. Pawlak, Poznań- Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytet AUM w Poznaniu, 2004, s.125-137.

ISBN

83-917692-9-5

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego