„Might we become God?” Some methodological remarks on ‘theosis’

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw

Title alternative

„Czy możemy stać się Bogiem?” Kilka uwag metodologicznych na temat 'theosis'

Abstract

Chrześcijańska wizja człowieka ukazuje go jako nieustannego wędrowca do Boga. To bycie z Bogiem ukazuje się człowiekowi jako przedmiot najgłębszych nadziei i pragnień, które stopniowo realizują się aż do pełni w życiu wiecznym. Eschatologiczne wejście człowieka we wspólnotę z Osobami Trójcy Świętej określa się tradycyjnie słowem przebóstwienie. Co jednak oznacza? Jaką rzeczywistość określa dosłownie, a nie przenośnie? Niniejszy artykuł wskazuje na kilka istotnych elementów koniecznych do rozpatrywania 'theosis' człowieka. Nie chodzi tylko o wskazanie możliwości przebóstwienia jako takiego, tylko o pewną metodologię mówienia o nim. Kluczowe jest bowiem pytanie, jak daleko 'theosis' niweluje dystans między człowiekiem a Bogiem.

Description

Sponsor

Keywords

przebóstwienie, Chrystus, Trójca Święta, człowiek, łaska, theosis

Citation

Poznańskie Studia Teologiczne, t. 26, 2012, s. 165-176.

ISBN

978-83-63266-53-0

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego