Dopuszczalność prowadzenia mediacji w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (w postępowaniu przed organem rentowym)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

The admissibility of mediation in the proceedings in social insurance matters (proceedings between a pension authority)

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Studia Prawa Publicznego, 2018, Nr 24, s. 159-173

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego