Europejska inicjatywa obywatelska – uwagi na temat roli obywateli w procesie integracji europejskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

The European Citizens’ Initiative – remarks on the role of citizens in the process of European integration

Abstract

Stawiając pytanie o naturę rozwiązań instytucjonalnych przyjętych w Unii Europejskiej, oczywistą odpowiedzią jest ta, iż fundamentem funkcjonowania systemu politycznego samej Unii – podobnie zresztą jak wszystkich jej państw członkowskich – jest demokracja przedstawicielska. Pośrednie instrumenty rządzenia często uzupełniane są formami demokracji bezpośredniej, za pomocą których uprawnieni do głosowania mają możliwość bezpośredniego wpływu na kształt agendy politycznej. Przedmiotem niniejszych rozważań jest zagadnienie roli bezpośrednich mechanizmów decydowania politycznego w procesie integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonującej od 2012 r. europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Celem niniejszego tekstu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o rolę i perspektywy rozwoju europejskiej inicjatywy obywatelskiej jako instrumentu wpływu obywateli na decyzje związane z procesami integracji w UE.
When thinking about the character of the institutional solutions adopted in the European Union, it is clear that the political system of both the EU and all its member states is founded on representative democracy. Direct forms of governance are frequently complemented by instruments of direct democracy, which allow voters to exercise a direct influence on the political agenda. The subject of the considerations in this paper concerns the role of direct mechanisms of political decision-making in the process of European integration, with particular emphasis given to the European Citizens’ Initiative, operating since 2012. This paper aims to answer the question of the role and prospects for future development of the European Citizens’ Initiative as a tool of the influence of citizens on decisions concerning EU integration processes.

Description

Sponsor

Keywords

europejska inicjatywa ludowa, demokracja bezpośrednia, UE, European Citizens’, Initiative, direct democracy, EU

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 8/2014, s. 81-91.

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego